پایگاه خبری نوژان نیوز در تلاش است، آخرین اخبار از مهم‌ترین اتفاقات روز ایران و جهان را به صورت برخط در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.

NozhanNews site is trying to provide the latest news of the most important events of Iran and the world to its audience online.

این مجموعه، به شماره مجوز ثبت شده ۹۲۳۴۷ در سامانه جامع رسانه های کشور از دی ماه سال ۱۴۰۱ فعالیت خود را در حوزه اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، هنری و در چارچوب قانون مطبوعات، در جهت امر خطیر اطلاع رسانی قدم برداشته است.

This news site, under the registered license number 92347 in the country’s comprehensive media system, has been active in the social, economic, cultural, and artistic fields since January 2023, and within the framework of the press law, it has taken steps towards the serious matter of information.

صاحب امتیاز و مدیر مسئول: محمود عزیزی

Concessionaire and responsible manager: Mahmood Azizi

زیر نظر شورای سردبیری

Under the supervision of the Editorial Board