تورم تک‌رقمی تا پایان برنامه هفتم/ نقشه راه تجارت با همسایگان در ۱۴۰۲
تورم تک‌رقمی تا پایان برنامه هفتم/ نقشه راه تجارت با همسایگان در ۱۴۰۲

به گزارش نوژان نیوز؛ ۰۰:۱۰ – ۰۱ خرداد ۱۴۰۲ ۰۰:۱۰ – ۰۱ خرداد ۱۴۰۲ روزنامه‌های اقتصادی اول خرداد؛ مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی دوشنبه اول خرداد به بیان مسائلی همچون ۶۰ هزار مسکن مهر پردیس تحویل نشده است، تورم تک رقمی تا پایان برنامه هفتم، نقشه راه تجارت با همسایگان در ۱۴۰۲، ماه استراحت بازارها، نانوایان […]


به گزارش نوژان نیوز؛