مروری بر زندگی علامه مهدی الهی قمشه‌ای در رادیو فرهنگ‌
مروری بر زندگی علامه مهدی الهی قمشه‌ای در رادیو فرهنگ‌

به گزارش نوژان نیوز؛ ۱۱:۱۶ – ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۱۱:۱۶ – ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۲ مهدی محی‌الدین الهی قمشه‌ای شاعر، فیلسوف و مترجم قرآن و آغازگر عصر ترجمه روان و آزاد قرآن به فارسی بود، وی در زمینه علوم عقلی و ادبیات خدمات بی‌بدیل از خود به یادگار گذاشت و از ابتدای تأسیس دانشگاه تهران به […]


به گزارش نوژان نیوز؛