ثبت و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت با شماره‌گیری ۱۹۰
ثبت و پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت با شماره‌گیری ۱۹۰

به گزارش نوژان نیوز، علیرضا رحیم نیا، افزود: تنها شماره تلفن تماس پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شماره تلفن ۱۹۰ مربوط به مرکز پاسخگویی به شکایات این وزارتخانه است. همچنین وب سایت و اپلیکیشنی مربوط به این مرکز تاکنون ثبت نشده است. وی اظهار داشت: پیرو انتقال دامنه ها و یکسان […]

به گزارش نوژان نیوز، علیرضا رحیم نیا، افزود: تنها شماره تلفن تماس پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شماره تلفن ۱۹۰ مربوط به مرکز پاسخگویی به شکایات این وزارتخانه است. همچنین وب سایت و اپلیکیشنی مربوط به این مرکز تاکنون ثبت نشده است.

وی اظهار داشت: پیرو انتقال دامنه ها و یکسان سازی سامانه ها، شماره تلفن ۱۹۰ جایگزین تلفن های ۱۶۹۰، ۱۵۹۰، ۱۴۹۰ بوده و مردم تنها از طریق شماره گیری ۱۹۰ می توانند شکایات خود را ثبت کنند.

 

منبع: خبرگزاری ایرنا