شایستگی و عشق ابدی
شایستگی و عشق ابدی

به گزارش نوژان نیوز؛ بدون شک، پدران یکی از نقش‌های بزرگ خداوند در زندگی فرزندان هستند. کودکان و نوجوانان جهان به دنبال یک مرجع امن و قوی هستند که همیشه آنها را تشویق کند و طوری با آنها رفتار کند که فرزندانش با احترام و اعتماد به نفس به دیگران برخورد کنند. پدران به عنوان […]

به گزارش نوژان نیوز؛ بدون شک، پدران یکی از نقش‌های بزرگ خداوند در زندگی فرزندان هستند. کودکان و نوجوانان جهان به دنبال یک مرجع امن و قوی هستند که همیشه آنها را تشویق کند و طوری با آنها رفتار کند که فرزندانش با احترام و اعتماد به نفس به دیگران برخورد کنند.

پدران به عنوان سرپرست خانواده، به دو دسته از اسباب‌بازی‌های خانواده اعتقاد دارند: سرگرمی و تحصیلات. آنها برای گوش دادن به نیازهای خانواده خود، تلاش می‌کنند و به عنوان یک تفنگدار خانواده به دنبال آموزش و پشتکار فرزندانشان هستند.

همچنین پدران می‌توانند به عنوان قهرمان‌های خانواده تلقی شوند. آنها تحمل و رشد را برای خانواده خود در مقابل قصه‌های سخت دنیای امروز، برعهده دارند.

فرزندان بهترین دوستان پدر خود هستند و بهترین پدران همواره بهترین دوستان فرزندانشان اند. پدران، یک کلمه تنها می‌تواند کلی تفاوت برای فرزندانشان به معنایی ایجاد کند.

نویسنده: آزاده نجاتی