جمال بهشتی به عنوان سرپرست اداره کل امور ارتباطات و بین‌الملل شهرداری کرج معرفی شد
جمال بهشتی به عنوان سرپرست اداره کل امور ارتباطات و بین‌الملل شهرداری کرج معرفی شد

به گزارش نوژان نیوز، با صدرو حکمی ازسوی شهردار کرج سید جمال بهشتی به عنوان سرپرست اداره کل امور ارتباطات و بین‌الملل شهرداری کرج معرفی شد. گفتنی است، امیر اشتری که پیش از این به عنوان مدیر کل اداره ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کرج ایفای مسئولیت می‌کرد به عنوان معاون شهردار و سرپرست سازمان […]

به گزارش نوژان نیوز، با صدرو حکمی ازسوی شهردار کرج سید جمال بهشتی به عنوان سرپرست اداره کل امور ارتباطات و بین‌الملل شهرداری کرج معرفی شد.

گفتنی است، امیر اشتری که پیش از این به عنوان مدیر کل اداره ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری کرج ایفای مسئولیت می‌کرد به عنوان معاون شهردار و سرپرست سازمان فرهنگی، ورزشی و اجتماعی شهردای کرج منصوب شده است.