بازار سرمایه، دارای بهترین ظرفیت برای اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های کشور
بازار سرمایه، دارای بهترین ظرفیت برای اجرای طرح مولدسازی دارایی‌های کشور

به گزارش نوژان نیوز، «محمدرضا پورابراهیمی» در پاسخ به این پرسش که از دیدگاه مجلس، جایگاه بازار سرمایه و بورس در مولدسازی دارایی‌ها چیست و چه نقشی را ایفا می‌کند، اظهار داشت: به طورقطع، بازار سرمایه بهترین ظرفیت و شفافیت اطلاعات برای حضور در مولدسازی کشور را دارد. وی افزود: حتی اگر محورهایی در خصوص […]

به گزارش نوژان نیوز، «محمدرضا پورابراهیمی» در پاسخ به این پرسش که از دیدگاه مجلس، جایگاه بازار سرمایه و بورس در مولدسازی دارایی‌ها چیست و چه نقشی را ایفا می‌کند، اظهار داشت: به طورقطع، بازار سرمایه بهترین ظرفیت و شفافیت اطلاعات برای حضور در مولدسازی کشور را دارد.

وی افزود: حتی اگر محورهایی در خصوص مشارکت، تبدیل به اوراق بهادار کردن و امثال آن در بازار سرمایه فراهم نشده باشد، باز هم بهترین ظرفیت را در مولدسازی دارد.

به گفته پورابراهیمی؛ تصور مجلس این است که بازار سرمایه و بورس کشور بهترین ظرفیت را برای اجرای مولدسازی در بخش‌های مختلف همانند عرضه، فروش اموال و مابقی موارد دارد.

 

منبع: خبرگزاری ایرنا