تعداد مشترکین پهنای باند اینترنت ۷ درصد افزایش یافت
تعداد مشترکین پهنای باند اینترنت ۷ درصد افزایش یافت

به گزارش نوژان نیوز، بر اساس آخرین آمار منتشر شده حوزه فناوری در سایت تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعداد مشترکین پهنای باند اینترنت در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۷ درصد افزایش یافت. بر اساس این گزارش سال گذشته ضریب نفوذ پهن‌باند سیار ۱۱۴.۰۶ درصد، ضریب نفوذ پهن‌باند ثابت […]

به گزارش نوژان نیوز، بر اساس آخرین آمار منتشر شده حوزه فناوری در سایت تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، تعداد مشترکین پهنای باند اینترنت در ۹ ماه نخست سال ۱۴۰۱ نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۷ درصد افزایش یافت.

بر اساس این گزارش سال گذشته ضریب نفوذ پهن‌باند سیار ۱۱۴.۰۶ درصد، ضریب نفوذ پهن‌باند ثابت ۱۳.۱۵درصد و ضریب نفوذ کل اینترنت در کشور ۱۲۲.۲۰ درصد بوده است.

همچنین ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار و ۲۴مشترک پهن‌باند ثابت، ۹۵ میلیون و ۸۶۹ هزار و ۲۵۲ مشترک سیار بودند که ضریب نفوذ کل پهنای باند اینترنت کشور را به ۱۲۷.۲۰ درصد رساند.

با مقایسه به روزترین گزارش وضعیت مشترکان اینترنت سازمان تنظیم مقررات (مربوط به آذر ۱۴۰۱) می‌توان نتیجه گرفت که هنوز عقب‌ماندگی‌ها در بخش اینترنت ثابت رفع نشده است، اما در حوزه اینترنت سیار توانسته‌ایم پیشرفت هفت درصدی را ثبت کنیم.

بر اساس این آمار، ضریب نفوذ پهن‌باند سیار ۱۲۱.۸۰ درصد، ضریب نفوذ پهن‌باند ثابت ۱۳.۸ درصد و ضریب نفوذ کل پهنای باند اینترنت در کشور ۱۳۴.۹۸ درصد است.

همچنین اکنون ۱۱ میلیون و ۷۸ هزار و ۴۷۵ مشترک اینترنت ثابت و ۱۰۲ میلیون و ۳۷۳ هزار و ۶۵۱ مشترک اینترنت سیار هستند که ضریب نفوذ کل پهنای باند اینترنت کشور را به ۱۳۴.۹۸ درصد رسانده‌اند.

تعداد مشترکین تلفن همراه که پایان سال گذشته بیش از ۱۴۰ میلیون گزارش شده بود، طبق آخرین آمار (آذر ۱۴۰۱) به ۱۴۵ میلیون و ۶۶۷ هزار و ۵۳۶ نفر (با ضریب نفود ۱۷۳.۳۰ درصد) رسیده است.

آمار مربوط به حوزه تلفن ثابت البته تقریبا بدون تغییر باقی مانده و بیش از ۲۹ میلیون خط دایری تلفن ثابت داریم.

تعداد مشترکین پهنای باند اینترنت ۷ درصد افزایش یافت

تعداد مشترکین پهنای باند اینترنت ۷ درصد افزایش یافت