در ارتباط با مسمومیت دانش آموزان کسی دستگیر نشده است
در ارتباط با مسمومیت دانش آموزان کسی دستگیر نشده است

به گزارش نوژان نیوز، سردار احمدرضا رادان در مورد مسمومیت دانش آموزان به خبرنگاران، گفت: تلاش های زیادی انجام شده است تا کانون و منشا این موضوع شناسایی شود و همکاران ما در وزارت اطلاعات و دستگاه های دیگر در حال پیگیری و تلاش هستند که امیدوارم به نتیجه لازم برسیم. وی تاکیدکرد: کار به […]

به گزارش نوژان نیوز، سردار احمدرضا رادان در مورد مسمومیت دانش آموزان به خبرنگاران، گفت: تلاش های زیادی انجام شده است تا کانون و منشا این موضوع شناسایی شود و همکاران ما در وزارت اطلاعات و دستگاه های دیگر در حال پیگیری و تلاش هستند که امیدوارم به نتیجه لازم برسیم.

وی تاکیدکرد: کار به صورت ویژه و دقیق در حال انجام است تا بتوانیم این نگرانی را از مردم رفع کنیم.

سردار رادان گفت: در پیگیری ها و جمع بندی ماجرا نیز یافتن منشاء این مساله دارای اهمیت زیادی است.

فرمانده کل انتظامی کشور اظهار داشت: در این رابطه تاکنون کسی دستگیر نشده و تلاش می کنیم که در مورد عمد یا غیرعمد بودن موضوع تا قبل از یافتن منشاء، قضاوتی نکنیم.

منبع: خبرگزاری ایرنا