افتتاح پروژه های شهرستان نظر آباد به مناسبت دهه فجر (استان البرز) – گزارش تصویری
افتتاح پروژه های شهرستان نظر آباد به مناسبت دهه فجر (استان البرز) – گزارش تصویری