شهرداری تهران حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان بدهی دارد
شهرداری تهران حدود ۶۸ هزار میلیارد تومان بدهی دارد

به گزارش نوژان نیوز، علیرضا زاکانی در جلسه یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهارکرد: از این میزان دیون ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی و ۸ هزار میلیارد تومان هم مربوط به حوزه حمل و نقل است. وی افزود: این بدهی ها منهای بدهی شهرداری به تامین […]

به گزارش نوژان نیوز، علیرضا زاکانی در جلسه یکصد و بیست و چهارمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهارکرد: از این میزان دیون ۶۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی و ۸ هزار میلیارد تومان هم مربوط به حوزه حمل و نقل است.

وی افزود: این بدهی ها منهای بدهی شهرداری به تامین اجتماعی و غیره است.علاوه بر این دیون شهرداری تهران همچنین حدود ٨ هزار میلیارد تومان نیز به پیمانکاران بدهکار است که برخی از آنها از سالهای بسیار دور و نزدیک روی هم انباشته شده است.

زاکانی تاکید کرد: اراده شهرداری تسویه دیون است و اولویت در تسویه بدهی های سنگین کمرشکنی پیمانکارانی است که بخاطر این بدهی پروژه ها از انعطاف خارج شده است.

شهردار به لزوم حمایت بانک ها از شهرداری برای رهایی از بدهی ها در قالب تسهیلات اشاره کرد و گفت: شهرداری تهران بنا بر این دارد که هیچ بدهی به عنوان میراث دوره های بعد برجا نگذارد.