خلاء آگاهی بخشی راه نفوذ دشمن به ارزشهای دینی را باز کرد
خلاء آگاهی بخشی راه نفوذ دشمن به ارزشهای دینی را باز کرد

به گزارش نوژان نیوز، مجتبی عبدالهی در نشست قرارگاه حجاب و عفاف استان البرز، افزود: بنابراین باید با اهتمام بیشتری به نشر ساختار، قوانین و رویکردهای فرهنگی کشور با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی اقدام کنیم. وی اظهار کرد: فرهنگ ایرانی اسلامی بعنوان یک فرهنگ غنی و حیات بخش باید تبیین و تبلیغ شود […]

به گزارش نوژان نیوز، مجتبی عبدالهی در نشست قرارگاه حجاب و عفاف استان البرز، افزود: بنابراین باید با اهتمام بیشتری به نشر ساختار، قوانین و رویکردهای فرهنگی کشور با شعار استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی اقدام کنیم.

وی اظهار کرد: فرهنگ ایرانی اسلامی بعنوان یک فرهنگ غنی و حیات بخش باید تبیین و تبلیغ شود تا برخی از غفلت و ناآگاهی، خارج شوند.

استاندار البرز بیان کرد: اصناف استان در ادوار مختلف، تعامل خود را برای تعالی، پیشرفت، نظم و امنیت، اثبات کرده اند.

وی ادامه داد: بر این اساس انتظار می رود این همراهی در مسیر رعایت حجاب، عفاف و تبعیت از قوانین حاکم، تداوم داشته باشد.

عبدالهی گفت: آگاهی بخشی، راهنمایی و اطلاع رسانی در مراکز عمومی و خرید یک ضرورت است که باید در این راستا اقدامات لازم صورت گیرد.