کرج همچنان یک پیاده راه ندارد
کرج همچنان یک پیاده راه ندارد

به گزارش نوژان نیوز، علیرضا رحیمی در سی و پنجمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج که با حضور رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری در خصوص بررسی پیاده راه‌های شهری برگزار شد گفت: از سوی معاونت شهرسازی در خصوص پنج نقطه از سطح شهر کرج از جمله خیابان شهید بهشتی […]

به گزارش نوژان نیوز، علیرضا رحیمی در سی و پنجمین جلسه کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج که با حضور رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری در خصوص بررسی پیاده راه‌های شهری برگزار شد گفت: از سوی معاونت شهرسازی در خصوص پنج نقطه از سطح شهر کرج از جمله خیابان شهید بهشتی حدفاصل میدان شهدا تا میدان کرج، محدوده پیاده راهی امامزاده حسن(ع) و اتصال آن به خیابان دانشکده جنوبی، خیابان‌امیری، پیاده راه شهرک شهید ایرانی، خیابان آزادی رجایی شهر مطالعات و بررسی هایی صورت گرفته است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل اضافه کرد: خیابان آزادی رجایی شهر به عنوان یک پیاده راه محسوب نمی‌شود در واقع فقط تعریض پیاده رو در این معبر صورت گرفته است.

علیرضا رحیمی ضمن تأکید برای داشتن یک پیاده راه که از لحاظ استانداردهای شهرسازی، عمرانی و ترافیکی در شأن شهروندان عزیز باشد، اظهار داشت: در بررسی پیاده راه‌های ذکر شده مقرر شد جلسه‌ای مشترک با پیگیری معاونت فنی و عمرانی بین دوکمیسیون شهرسازی و عمران برگزار شود تا هر چه سریعتر به جمع‌بندی فنی رسیده و در ۶ماه اولیه سال عملیات اجرائی یک پیاده راه آغاز شود.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر کرج افزود: پس از بحث‌های فنی طولانی در کمیسیون، از محل‌های مورد مطالعه و بررسی شده سه پیاده راه شهرک شهید ایرانی، تکمیل و تبدیل شدن پیاده رو خیابان آزادی رجایی شهر به پیاده راه و فاز اول خیابان امامزاده حسن(ع) به عنوان پیاده راه انتخاب شده تا مورد ارزیابی بیشتری قرار گیرد و در جلسات بعدی با حضور این دو کمیسیون بتوان در نهایت برای یک پیاده راه با محوریت انسانی در محل مناسب و اجرائی شدن آن تصمیم‌گیری کرد.