چرا کاهش مشارکت مردم در انتخابات بر مشروعیت دولت تاثیر می‌گذارد؟
چرا کاهش مشارکت مردم در انتخابات بر مشروعیت دولت تاثیر می‌گذارد؟
انتخابات یکی از ارکان اصلی دموکراسی است و از طریق آن مردم حق انتخاب حاکمان خود را اعمال می‌کنند.

به گزارش نوژان نیوز، میزان مشارکت مردم در انتخابات، نشان‌دهنده‌ی میزان رضایت و اعتماد آنها به نظام سیاسی و دولت منتخب است.

کاهش مشارکت مردم در انتخابات، پیامدهای منفی متعددی برای مشروعیت دولت به همراه دارد که در این یادداشت به تشریح آنها می‌پردازیم.

 

تاثیر بر ادعای نمایندگی: در یک نظام دموکراتیک، دولت مدعی است که نماینده‌ی اراده‌ی مردم است. این نمایندگی زمانی از مشروعیت برخوردار است که از طریق مشارکت فعال مردم در انتخابات کسب شده باشد.

کاهش مشارکت، به معنای کاهش تعداد افرادی است که در انتخاب دولت نقشی داشته‌اند.

در چنین شرایطی، دولت با چالش اثبات نمایندگی خود از اکثریت مردم روبرو می‌شود و مشروعیت آن خدشه‌دار می‌گردد.

 

ایجاد شکاف بین مردم و دولت: انتخابات، فرصتی برای مردم است تا صدای خود را به گوش حاکمان برسانند و مطالباتشان را مطرح کنند.

زمانی که مردم از طریق انتخابات در فرایند تصمیم‌گیری مشارکت نمی‌کنند، احساس می‌کنند که صدایشان شنیده نمی‌شود و از حاکمان فاصله می‌گیرند.

این امر شکاف بین مردم و دولت را عمیق‌تر می‌کند و به بی‌اعتمادی و نارضایتی عمومی دامن می‌زند.

 

ضعیف شدن پایه‌های قدرت دولت: مشروعیت دولت، تنها به قوانین و ساختارهای رسمی محدود نمی‌شود، بلکه ریشه در حمایت و اعتماد مردم دارد.

کاهش مشارکت، نشان‌دهنده‌ی کاهش این حمایت و اعتماد است و در نتیجه، پایه‌های قدرت دولت را ضعیف می‌کند.

دولتی که از مشروعیت ضعیفی برخوردار باشد، در اعمال سیاست‌ها و برنامه‌های خود با چالش‌های بیشتری روبرو خواهد شد.

 

ایجاد زمینه برای بی‌ثباتی سیاسی: کاهش مشارکت در انتخابات، می‌تواند به بی‌ثباتی سیاسی منجر شود.

زمانی که مردم نسبت به نظام سیاسی و دولت منتخب بی‌اعتماد باشند، احتمال ناآرامی‌ها و اعتراضات افزایش می‌یابد.

این امر می‌تواند ثبات و امنیت جامعه را به خطر اندازد.

 

مشکلات در عرصه بین‌الملل: دولتی که از مشروعیت داخلی ضعیفی برخوردار باشد، در عرصه بین‌الملل نیز با چالش‌هایی روبرو خواهد شد.

کشورهای دیگر ممکن است تمایل کمتری به همکاری با دولتی داشته باشند که از حمایت مردم خود برخوردار نیست.

این امر می‌تواند به منزوی شدن کشور در سطح بین‌الملل و لطمه به منافع ملی آن منجر شود.

 

– راهکارها

برای مقابله با مشکل کاهش مشارکت مردم در انتخابات، لازم است اقداماتی در جهت افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و دولت منتخب انجام شود. برخی از این اقدامات عبارتند از:

افزایش شفافیت و پاسخگویی دولت: مردم باید احساس کنند که دولت در قبال آنها مسئول است و به نیازها و مطالباتشان توجه می‌کند.

تضمین آزادی بیان و حق تجمع: مردم باید بتوانند آزادانه نظرات خود را بیان کنند و بدون ترس از repressions تظاهرات کنند.

ایجاد فضای رقابتی در انتخابات: مردم باید از حق انتخاب آزادانه بین نامزدهای مختلف برخوردار باشند.

کاهش فساد و سوءاستفاده از قدرت: فساد دولتی یکی از مهم‌ترین عوامل بی‌اعتمادی مردم به نظام سیاسی است.

توجه به مطالبات و نیازهای مردم: دولت باید در سیاست‌ها و برنامه‌های خود به مطالبات و نیازهای مردم توجه کند.

در نتیجه کاهش مشارکت مردم در انتخابات، مشکلی جدی است که می‌تواند به مشروعیت دولت، ثبات سیاسی و منافع ملی کشور لطمه بزند. برای حل این مشکل، لازم است اقداماتی در جهت افزایش اعتماد عمومی به نظام سیاسی و دولت منتخب انجام شود.

 

– نکات تکمیلی

میزان تاثیر کاهش مشارکت بر مشروعیت دولت، به عوامل مختلفی از جمله نظام سیاسی، تاریخ و فرهنگ کشور و شرایط اجتماعی و اقتصادی آن بستگی دارد.

در برخی موارد، ممکن است کاهش مشارکت به معنای نارضایتی عمومی از دولت نباشد، بلکه به دلیل عواملی مانند بی‌تفاوتی مردم به سیاست یا عدم اعتماد به فرآیند انتخابات باشد.

برای درک دقیق علل کاهش مشارکت و ارائه‌ راهکارهای مناسب، انجام پژوه

 

نویسنده: محمود عزیزی

  • نویسنده : محمود عزیزی