چرا فعالان اقتصادی باید مهمترین عناصر و مبلغان افزایش مشارکت در انتخابات باشند؟
چرا فعالان اقتصادی باید مهمترین عناصر و مبلغان افزایش مشارکت در انتخابات باشند؟
در آستانه برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان، گروه ها و اقشار مختلف به میزان و سهم اثرگذاری خود در تلاش هستند تا مردم را برای حضور پرشور در انتخابات تشویق و ترغیب نمایند؛ چرا که انتخابات در عمل تجلی اراده‌ی ملی و بروز حق حاکمیت مردم بر سرنوشت خویش در کلیه نظام‌های اجتماعی است.

به گزارش نوژان نیوز، فعالان اقتصادی اعم از تولیدکنندگان، صنعتگران، اصناف، تجار و…؛ یکی از همین گروه های مهم اجتماعی هستند که افزایش ضریب مشارکت در انتخابات به عنوان مهمترین متغیر اثرگذاری و اثرپذیری در تعیین سرنوشت کاری و توسعه فعالیت آنها به شمار می آید.

در یک تعبیر مصطلح در ادبیات صنعتگران و اصنافیان، این افراد تمام سرمایه و دارایی خود را که حاصل سال ها زحمت شبانه روزی و نتیجه خون دل های آنهاست در داخل کشور و در نزدیک ترین و دورترین نقاط بکار بستند و کارخانجات و مراکز تولیدی و اقتصادی خود را بنا کردند و در مسیر رفع نیازهای کشور و مردم گام بر می دارند؛ در واقع فعالان اقتصادی نه تنها در سرنوشت خود، بلکه در سرنوشت میلیون‌ها کارگر، مهندس، تکنیسین و…، تاثیر مستقیم دارند و می توانند موفقیت ها و ناکامی های خود را با آنها به اشتراک بگذارند.

در پاسخ به این سئوال و این گزاره که “چرا فعالان اقتصادی باید مهمترین عناصر و مبلغان افزایش مشارکت در انتخابات باشند؟” کافیست به میزان اثرپذیری تصمیمات دولت ها در روند فعالیت اقتصادی افرد اشاره کنیم‌؛
بهتر است در جواب پرسش بالا، پرسش دیگری مطرح نمایبم، وقتی شما می توانید در انتخاب فردی که برای آینده کاری و نوع فعالیت شما تصمیم می گیرد، تعیین کننده باشید، آیا حاضر هستید این امتیاز را از خودتان سلب کنید؟

با تثبیت این باور در نظر و نگاه ریزبینانه فعالان اقتصادی، که حرکت تدریجی به سوی نظام‌های اقتصادی مبتنی بر مشارکت و حاکمیت مردم، نتیجه قطعی انتخابات خواهد بود و مردمی‌سازی واقعی اقتصاد هنگامی تجلی و عینیت می‌یابد که این مطالبه عیناً و عملاً از سوی مردم مورد درخواست قرار گیرد و از تعامل واقعی و سه وجهی انتخابات، سرمایه اجتماعی و شکل‌گیری نظام اقتصادی، در یک افق میان مدت و بلند مدت‌ نتایج مورد نظر حاصل می شود؛ یقیناً فعالان اقتصادی مهترین عناصر و مبلغان افزایش مشارکت در انتخابات پیش روی خواهند بود.

 

نویسنده: احد آقایی