پلیس با تجمیع شماره‌های امدادی موافق است
پلیس با تجمیع شماره‌های امدادی موافق است

به گزارش نوژآن نیوز، سردار احمدرضا رادان در جمع خبرنگاران، سردرگمی در حوزه خدمات پلیس به خصوص در حوزه پلیس راه را شایسته مردم ندانست و تاکید کرد: نگاه پلیس تجمیع شماره تماس‌ها در حوزه خدمات به‌ویژه خدمات جاده‌ای است. وی افزود: اکنون شماره ۱۱۰ پلیس بهترین گزینه برای تجمیع است که برای این اتفاق […]

به گزارش نوژآن نیوز، سردار احمدرضا رادان در جمع خبرنگاران، سردرگمی در حوزه خدمات پلیس به خصوص در حوزه پلیس راه را شایسته مردم ندانست و تاکید کرد: نگاه پلیس تجمیع شماره تماس‌ها در حوزه خدمات به‌ویژه خدمات جاده‌ای است.

وی افزود: اکنون شماره ۱۱۰ پلیس بهترین گزینه برای تجمیع است که برای این اتفاق برخی گام‌ها برداشته شده است.

فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران، انضباط اجتماعی را در همه حوزه‌ها اولویت دانست و افزود: طبیعی است که انضباط اجتماعی از مهم‌ترین شاخص‌های پیشرفت و توسعه هر جامعه‌ای باشد.

وی بخش عمده‌ای از انضباط اجتماعی را ناظر بر مقررات و نحوه رانندگی در معابر عمومی و جاده‌ها عنوان کرد و اظهارد اشت: به هر میزان شاهد رعایت قوانین و نظم اجتماعی باشیم، شاخص توسعه یافتگی نیز افزایش می‌یابد.

فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی ایران مردم را شایسته برخوداری از فضای عمومی آرام و در نهایت امنیت و سلامت دانست و تاکید کرد: مردم استحقاق دارند که در حوزه انضباط اجتماعی جزو جوامع پیشتاز باشند که البته نباید مردم را در این حوزه تنها دید.

سردار رادان به مسئولیت‌پذیری نهادهای خدمات‌رسان در تحقق انضباط اجتماعی تاکید کرد و گفت: بخشی دیگر نیز مربوط به اجرای قوانین، وضعیت معابر، ایستگاه‌ها و وضعیت خدماتی است که باید به مردم ارائه شود.

وی گفت: موضع و موضوع ما در این حوزه بسیار روشن است و در نتیجه مطالبات ما برای مردم معلوم و برای مسئولان مربوطه که باید خدمات شایسته و پاسخگو در برابر خواست عظیم مردم باشند نیز مشخص است.

منبع: خبرگزاری ایرنا