پرده کعبه عوض شد
پرده کعبه عوض شد

به گزارش نوژان نیوز ۱۰:۵۴ – ۱۷ تیر ۱۴۰۳  آنطور که رسانه‌های عربستان توضیح داده‌اند پرده جدید دارای ۵۳ قطعه طلادوزی شامل ۱۶ قطعه برای قسمت کمربند، هفت قطعه برای زیر کمربند، چهار قطعه گوشه، ۱۷ عدد فانوس، پنج قطعه برای پرده در کعبه، یک قطعه برای «رکن یمانی» و دو قطعه برای طرح کلی […]


به گزارش نوژان نیوز