پاسخ رئیس شورای شهر کرج در خصوص ماموریت تمام وقت اعضای شورای شهر
پاسخ رئیس شورای شهر کرج در خصوص ماموریت تمام وقت اعضای شورای شهر

به گزارش نوژان نیوز، علی قاسم پور در نطق پیش از دستور یکصد و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج ضمن تبریک فرارسیدن روز شوراها، روز کارگر و روز معلم اظهار داشتند از باب تکلیف و تنویر افکار عمومی در خصوص اقدامات شوراء جهت مصوبه مذکور و به طبع آن رد شدن در کمیته […]

به گزارش نوژان نیوز، علی قاسم پور در نطق پیش از دستور یکصد و چهارمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج ضمن تبریک فرارسیدن روز شوراها، روز کارگر و روز معلم اظهار داشتند از باب تکلیف و تنویر افکار عمومی در خصوص اقدامات شوراء جهت مصوبه مذکور و به طبع آن رد شدن در کمیته انطباق و پس از آن ارائه در صحن شوراء و ارجاء به هیئت حل اختلاف خدمت مردم و اصحاب محترم رسانه توضیحاتی ارائه نماییم. ایشان اذعان داشتند با توجه به عدم امکان پذیر بودن حضور نیمه وقت اعضای محترم شورای اسلامی شهر کرج در قواره یک کلانشهر طرحی ،جهت ماموریت تمام وقت اعضای شورای اسلامی شاغل در دستگاه های دولتی با توجه بدان که شهر کرج جزء ۸ شهر کلانشهر ایران اسلامی است و مستلزم صرف زمان طولانی و بیشتر از ساعات اداری جهت رسیدگی به امورات مردم ، بررسی لوایح ، بازدید ها و انجام کارهاست بر اساس مقررات و قوانین بالادستی و پاسداشت زحمات همکاران تهیه و تدوین گردید که با اکثریت آراء حاضرین بتصویب رسید تا ضمن جلوگیری از حضور اعضای شورای شهر در زمان اداری در مجموعه شهرداری کرج بتوان کارها و امور جاری کلانشهر کرج را بطور تمام وقت مورد بررسی قرار داده و از ایجاد شاعبه های نامعقول جلوگیری نمود . وی ضمن طرح سوال از کنش گرهای اجتماعی ، مردم ، اصحاب رسانه ، مسئولین ، مدیران و حتی دستگاه های نظارتی که آیا حضور ۵ عضو شورای شهر در شهرداری کرج خود نوعی تعارض منافع نیست؟ بتوضیح آن پرداختند که آیا شهردار و مدیران با حضور اعضای شورای شهر در مجموعه شهرداری کرج میتوانند اقداماتشان را انجام داده و آیا مردم در ساعات اداری انتظار کار شورایی را نداشته و یا حتی آیا می شود شهردار که طبق چارت سازمانی زیر مجموعه شورای شهر تلقی شده و منتخب شورای شهر است در تایم اداری به آنها کار ارجاء دهد ؟ بیان نمودند پس اینها ظواهر امر است و قطعاً ماموریت تمام وقت به شورای اسلامی شهر مورد نیاز بوده است.

این مسئول با قرائت متن طرح :

به استناد ماده 17 آئین نامه اجرایی تشکیلات و انتخابات و امور مالی شورای اسلامی شهر مصوب 11/01/1378 مصوب هیئت وزیران و بند 3 دستورالعمل نحوه ماموریت تمام وقت و پاره وقت آن دسته از کارکنان دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی که به عضویت شورا درآمده اند مصوب 15/01/1379 سازمان امور اداری و استخدامی اعضاء شورای اسلامی شهر که درخواست ماموریت تمام وقت به شورا را داشته باشند با تایید هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر  ماموریت آن ها مطابق قانون صدرالاشاره اقدام گردد.

اعلام نمود که مقرر گردید حقوق و مزایای هریک از اعضاء مامور تمام وقت بر اساس ناخالص آخرین فیش حقوقی از محل اعتبارات شورا به حساب دستگاه مبدا واریز تا به شخص مامور پرداخت گردد و مبلغ یکصد و ده میلیون ریال نیز ماهیانه به صورت مقطوع برای آنان منظور و از تاریخ 01/08/1401 از محل اعتبارات شورا و مشروط بر اینکه هیچگونه حق الجلسه دیگری از شورا دریافت ننمایند پرداخت خواهد شد.

اعلام نمودند طبق طرح مذکور شورای اسلامی شر کرج موظف است هر دستگاهی که عضو شورا در آن مشغول هستند ، ناخالص حکمی و مزایا + حق حضور مقطوع در نظر گرفته شده حسب طرح را از محل اعتبارات شورای شهر برای دستگاه مربوطه واریز نماید که باستناد بند ۱ و بند ۳ دستورالعمل نحوه ماموریت تمام وقت و پاره وقت آن دسته از کارکنان دولت یا موسسات عمومی غیر دولتی که به عضویت شورا در آمده اند طرح مذکور را در تخصیص سرجمع شرح حکم و مزایای غیر مستمر افراد و هرآنچه که شورا در کنار آن بعنوان ترمیم و جبران عملکرد و تلاش همکاران بیش از تعداد ساعات موظفی(۴۴ ساعت در هفته) و ماده ۱ و ۵ آیین نامه نحوه پرداخت حق جلسات و مزایای مربوطه اعضای شوراهای شهر و روستا با تاکید بر حکیم بودن قانون گذار و حکمت قانون گذاری در راستای قانون و اختیارات قانونی شوراء دانسته و اعلام نمود مستندات پرداختی در شورای ششم شفاف و با تاییدیه های لازم صورت گرفته است که در صورت نیاز در اختیار اصحاب رسانه قرار خواهد گرفت.

قاسم پور با ارائه مستندات و مکاتبات سایر کلانشهرهای کشور و مراکز استانها به موضوع استفساریه شهر قم از شورای عالی استانها بعنوان مرجع بالا دستی شوراهای کشور پرداخته و به پاسخ این نهاد بالادستی اشاره نمودند که در آن صراحتاً قید گردیده ، با توجه بدان که این قبیل پرداختها در بودجه شوراها لحاظ میشود خود مصوبه تلقی می شود و برای اینگونه پرداخت ها مصوبه جداگانه مورد نیاز نیست ، یادآور شدند که با وجود استفساریه مذکور و عدم الزام به گذراندن مصوبه ؛ بر پایه باورهای اعضای محترم شورای ششم مبنی بر شفافیت عملکرد مالی و نحوه و نوع تمامی پرداخت ها مقرر گردید جهت اخذ تاییدیه های مورد نیاز از سایر ارکان استانی مصوبه پس از رای گیری در شورای شهر جهت اعلام نظر به کمیته انطباق فرمانداری ارسال گردید تا ضمن عدم ایجاد شاعبه ، نظر مقامات استانی در این زمینه های پرداختی احصاء گردد.

رییس شورای اسلامی شهر با ارائه فیش های حقوقی ۱۲ ماه سال ۱۴۰۱ خویش بعنوان رییس شورای اسلامی شهر کرج و ذکر میانگین حقوقی خالص دریافتی ۱۲۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال ماهانه برای خود و میانگین حقوق خالص پرداختی ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال آقای دکتر رحیمی ، ۱۳۴.۰۰۰.۰۰۰ سرکارخانم دکتر منعمی و ۱۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال جناب آقای مهندس ذبیحی اعلام نمودند که مجموع حقوق و مزایای اعضای شورای شهر کرج حتی در صورت تصویب طرح مذکور بین ۲۲ تا ۲۳ میلیون خواهد بود و تصریح نمود در شورای ششم نگاه ویژه ای به پرسنل شهرداری کرج شده است و آنچه مشخص است این شورا برای اجرای بسیاری از مصوبات معیشتی و پرسنلی با ایرادات از سوی کمیته انطباق روبرو بوده است که اتفاقاً گاهاً از ادامه طرح هایی همچون عدالت توزیعی کارکنان شهرداری کرج و تشکیل کمیته شایسته گزینی جلوگیری بعمل آمده است که می توانسته نقطه عطفی در بخش مدیریت منابع انسانی مدیریت شهری باشد ونمی بایست خدایی نکرده با ایجاد ذهنیت های نامعقول در افکار عمومی و همکاران از دایره عدل و انصاف خارج شده و اعلام نمایید که اعضای شورا فقط به فکر خویش بوده اند چرا که عملکرد شوراء در تصویب لوایح متعدد پرسنلی همچون بیمه تکمیلی پاکبانان و سبزبانان ، مصوبه بازخریدی و بازنشستگی ، یکسان سازی پرداخت های رفاهی و بن کارتها در مجموعه شهرداری کرج ، عدالت توزیعی کارکنان و ارتقاء معیشت آتش نشانان و صعوبت شغلی این قشر زحمتکش و بسیاری از این دست مصوبات کاملاً بی سابقه و ستودنی است ؛ ابراز داشتند بنظر یک بزرگنمایی خبری در این خصوص صورت گرفته که اتفاقاً در صورت تصویب طرح مذکور و حذف حق جلسه مجموع حقوق دریافتی اعضای محترم شورای اسلامی شهر با ۱ تا ۲ میلیون کاهش روبرو خواهد شد ؛ حال آنکه با یک بزرگنمایی خبری شورای شهر مورد اتهام قرار گرفته و با کلیپ سازی های نامتقارن و هجمه های ناثواب روبرو شده است که منجر به کامنتهای عمومی در فضای مجازی و زیر سوال بردن کلیت شورای ششم در همه حوزه ها گردیده و ضمن احترام بنظرات همه منتقدین و ارج نهادن  بنظرات عزیزان بصراحت اعلام نمودند که ما نماینده مردم شهر و حتی همه این افراد و دوستانمان هستیم و تفاوتی میان افراد منتقد و یا افراد تایید کننده خود قائل نیستیم و انصاف رسانه ای بر این است که حتماً پس از توضیحات ما حتماً در رسانه ها و کانال ها مطالب بطور دقیق و واضح انتقال داده شود.

قاسم پور با توجه به تایید مصوبه صعوبت شغلی آتش نشانان در هیئت حل اختلاف تاکید نمود که مصوبه صعوبت آتش نشانان نیز حاصل لایحه شهردا ی کرج در مسیر ارتقاء معیشت این پرسنل زحمتکش صورت گرفته که پس از تایید کمیته منابع انسانی و کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر کرج با اتفاق آراء بتصویب رسیده است که اتفاقاً این مصوبه نیز در کمیته انطباق فرمانداری کرج مورد ایراد واقع گردید و با اصرار همین شوراء به هیئت حل اختلاف برده شد و خوشبختانه مصوب گردید فلذا این مصوبه هم همچون سایر مصوبات پرسنلی متعلق به شورای ششم بوده و قابل مصادره نیست ؛ با توضیح کلمات رد و یا ابطال و تشریح حقوقی این کلمات به وظایف حوزه انطباق و حل اختلاف استان اشاره نمود و ضمن تقدیر و تشکر از همه مدیران استانی و اهتمام صورت گرفته پیرامون وظایف قانونی تصریح نمود که توضیحات ارائه شده در راستای تشریح مصوبه مذکور بوده و هیچکس حق ندارد برداشت دیگری از توضیحات شورای اسلامی شهر کند ؛ خطاب به اصحاب محترم رسانه که آنها را همواره راهگشا و راهنمای در حل مسائل مختلف دانسته و ضمن تشکر از همه عزیزانی که چه بسا در این موضوع بدان پرداخته یا نپرداخته اند اعلام نمود بدانند که گلایه ای نداریم ، گرچه شاید بهتر بود که ابتدا میپرسیدند و بعد اتفاقات رقم میخورد امّا انتظار داریم که پس از توضیحات ارائه شده ، مطالب جهت شفاف سازی افکار عمومی بطور دقیق انتقال داده شده و در صورت نیاز مستندات ارائه شده در جلسه علنی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.