نیروهای خدمات شهر پیشانی شهرداری و در صف اول جبهه خدمات رسانی هستند
نیروهای خدمات شهر پیشانی شهرداری و در صف اول جبهه خدمات رسانی هستند

به گزارش نوژان نیوز، علیرضا عباسی نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی به همراه علی قاسم پور در بازدید میدانی از معاونت خدمات شهر منطقه ۸ شهرداری کرج ضمن بازدید از خدمات شهری منطقه ، در جریان فعالیتهای صورت گرفته توسط حوزه خدمات شهری منطقه قرار گرفتند و با جمعی از نمایندگان پاکبانان سطح […]

به گزارش نوژان نیوز، علیرضا عباسی نماینده مردم کرج در مجلس شورای اسلامی به همراه علی قاسم پور در بازدید میدانی از معاونت خدمات شهر منطقه ۸ شهرداری کرج ضمن بازدید از خدمات شهری منطقه ، در جریان فعالیتهای صورت گرفته توسط حوزه خدمات شهری منطقه قرار گرفتند و با جمعی از نمایندگان پاکبانان سطح منطقه دیدار و از زحمات و فعالیت های آنان تقدیر و تشکر بعمل آمد.

علی قاسم پور در این بازدید ضمن قدردانی از زحمات شبانه روزی نیروهای خدوم خدمات شهر در مجموعه شهرداری اظهارداشت: نظافت،پاکیزگی و بهداشت عمومی محیط شهر مدیون زحمات طاقت فرسای همکاران ما در خدمات شهری شهرداری هاست و خدمات قشر زحمتکش خدمات شهری مایه آبرو و عزت شهرداری است.

رئیس شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: اگر کارگران زحمت کش خدمات شهری تنها یک روز فعالیت نکنند؛ امر نظافت و رفت و روب شهر با مشکلات عدیده ای مواجه خواهد شد.

قاسم پور بیان کرد: تمام تلاش مجموعه شهرداری و شورای شهر در اولویت اول ،پرداخت حقوق و مزایای پرسنل خدوم خدماتی است .