مدارس مبالغ اخذشده را برای خدمات خاص در ایام غیرحضوری آموزش‌ها جبران کنند
مدارس مبالغ اخذشده را برای خدمات خاص در ایام غیرحضوری آموزش‌ها جبران کنند

به گزارش نوژان نیوز، در این اطلاعیه با اشاره به بخشنامه شماره ۴۳۳/۱۴۰ صادرشده در چهارم بهمن‌ ماه سال جاری آمده است: با توجه به اینکه مدارس در ابتدای سال تحصیلی ممکن است اقدام به برنامه‌ریزی برای برگزاری خدمات خاص در طول سال تحصیلی ‌کند و بر همین اساس از متقاضیان این خدمات، مبالغی دریافت […]

به گزارش نوژان نیوز، در این اطلاعیه با اشاره به بخشنامه شماره ۴۳۳/۱۴۰ صادرشده در چهارم بهمن‌ ماه سال جاری آمده است: با توجه به اینکه مدارس در ابتدای سال تحصیلی ممکن است اقدام به برنامه‌ریزی برای برگزاری خدمات خاص در طول سال تحصیلی ‌کند و بر همین اساس از متقاضیان این خدمات، مبالغی دریافت کند، در سال تحصیلی جاری به دلیل آلودگی و برودت هوا و … در بخشی از ایام سال تحصیلی، کلاس‌های درس به‌صورت غیرحضوری برگزار شد،بنابراین اولیا مدارس امکان ارائه این خدمات را نداشتند.

در ادامه این اطلاعیه تصریح شده است: ضرورت دارد، تمامی مدارس شامل دولتی، غیردولتی، هیات امنایی و … که جهت ارائه خدمات خاص از اولیا دانش آموزان مبالغی را دریافت کرده‌اند و به دلیل غیرحضوری شدن کلاس‌ها نتوانستند این خدمات را ارائه دهند، به نحو مقتضی اقدام به جبران کند.

منبع: خبرگزاری ایرنا