عملکرد برخی از معاونتهای شهرسازی مناطق در هاله ای از ابهام است
عملکرد برخی از معاونتهای شهرسازی مناطق در هاله ای از ابهام است

به گزارش نوژان نیوز، علیرضارحیمی محمودآبادی در نطق پیش از دستور نود و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج، ضمن یادآوری این موضوع که معاونت‌های شهرسازی در مناطق یکی از پر مراجعه‌ترین واحدها در شهرداری هستند، به 82 وظیفه احصاء شده در این حوزه اشاره و بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا 15 […]

به گزارش نوژان نیوز، علیرضارحیمی محمودآبادی در نطق پیش از دستور نود و پنجمین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر کرج، ضمن یادآوری این موضوع که معاونت‌های شهرسازی در مناطق یکی از پر مراجعه‌ترین واحدها در شهرداری هستند، به 82 وظیفه احصاء شده در این حوزه اشاره و بیان کرد: از ابتدای سال جاری تا 15 بهمن، 65 هزار و 966 فقره درخواست به حوزه شهرسازی مناطق ارسال شده که بیشترین درخواست‌ به ترتیب مربوط به مناطق 7-3-6 و کمترین درخواست مربوط به مناطق 10-2-9 بوده است.

رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر کرج با بیان اینکه تمام این درخواست‌ها توسط300 نفر در 10 منطقه شهرداری کلانشهر کرج کارسازی می‌شود، خاطرنشان کرد: 62 نفر از این همکاران مأمور بازدید هستند که از این تعداد، 15 نفر زیر لیسانس و 7 نفر دارای مدرک فوق لیسانس هستند.

دبیر کمیسیون شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر کرج در ادامه به ضرورت یکسان سازی خدمات در تمام مناطق اشاره کرد و ضمن بیان این موضوع که در حال حاضر توزیع غیرمنطقی مأمور بازدیدها در سطح مناطق مشهود است، گفت: برای مثال؛ منطقه 2 شهرداری کرج کمترین تعداد درخواست را نسبت به سایر مناطق دارد، اما با این حال شاهد استقرار بیشترین تعداد مامور بازدید در این منطقه هستیم.

عضو شورای شهر کرج با پرداختن به مستندات موجود، اضافه کرد: بررسی آمارها نشان از کاهش 50 درصدی پرونده‌های ارسالی به ماده 100 و افزایش 2 برابری پرونده‌های دارای ایراد به مناطق داردکه بخش قابل توجه این کاهش‌ها و عودت‌ها، نتیجه عملکرد ضعیف در حوزه معاونت شهرسازی مناطق است و نظارت بر این مهم با هدف رسیدگی به درخواست شهروندان از ضروریات به شمار می رود.