علیرضا بیگی تفهیم اتهام شد
علیرضا بیگی تفهیم اتهام شد

به گزارش نوژان نیوز، در پی ادعای بدون سند احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد واگذاری خودرو به تعدادی از نمایندگان مجلس، دادستانی کل کشور به موضوع ورود و پرونده را برای بررسی به معاونت مربوطه ارسال کرد. براساس گزارش هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به دادستانی کل کشور مشخص شد […]

به گزارش نوژان نیوز، در پی ادعای بدون سند احمد علیرضا بیگی نماینده مجلس شورای اسلامی در مورد واگذاری خودرو به تعدادی از نمایندگان مجلس، دادستانی کل کشور به موضوع ورود و پرونده را برای بررسی به معاونت مربوطه ارسال کرد.

براساس گزارش هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس به دادستانی کل کشور مشخص شد که ادعای احمد علیرضا بیگی فاقد اسناد و مدارک بوده است.

بر این اساس، احمد علیرضا بیگی به دادسرای تهران احضار و پرونده وی برای بررسی و تحقیقات به شعبه بازپرسی ارجاع داده شد.

براساس آخرین پیگیری‌ها روز گذشته‌ دوشنبه ۲۵ اردیبهشت، احمد علیرضا بیگی در دادسرا تفهیم اتهام و آخرین دفاعیات از وی دریافت شد و قرار تامین کیفری در این خصوص برای او صادر شده است.

 

منبع: خبرگزاری ایرنا