سالانه ۸۰ میلیارد دلار بهای اتلاف انرژی!/ گام راهبردی در روابط ایران و روسیه
سالانه ۸۰ میلیارد دلار بهای اتلاف انرژی!/ گام راهبردی در روابط ایران و روسیه

به گزارش نوژان نیوز؛ ۰۰:۰۹ – ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ ۰۰:۰۹ – ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ روزنامه‌های اقتصادی ۲۸ اردیبهشت؛ مهمترین تیتر‌های روزنامه‌های اقتصادی پنجشنبه ۲۸ اردیبهشت به بیان مسائلی همچون سالانه ۸۰ میلیارد دلار بهای اتلاف انرژی!، ۳ دهه ناکامی در برنامه ریزی توسعه، مهاجرت متخصصان از صنعت، گام راهبردی در روابط ایران و روسیه، می […]


به گزارش نوژان نیوز؛