دستگاه های اجرایی البرز موظف به ساماندهی کودکان اتباع خارجی شدند
دستگاه های اجرایی البرز موظف به ساماندهی کودکان اتباع خارجی شدند

به گزارش نوژان نیوز، مجتبی عبدالهی در نشست کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی مقیم استان البرز با بیان اینکه بسیاری از اتباع افغان در جریان دفاع از حرم همپای نیروهای ایثارگر جمهوری اسلامی ایران جنگیدند، افزود: باید خانواده های این افراد شناسایی و تکریم شوند و مورد حمایت قرار گیرند. وی ادامه داد: قدردان حضور و […]

به گزارش نوژان نیوز، مجتبی عبدالهی در نشست کمیسیون ساماندهی اتباع خارجی مقیم استان البرز با بیان اینکه بسیاری از اتباع افغان در جریان دفاع از حرم همپای نیروهای ایثارگر جمهوری اسلامی ایران جنگیدند، افزود: باید خانواده های این افراد شناسایی و تکریم شوند و مورد حمایت قرار گیرند.

وی ادامه داد: قدردان حضور و فعالیت های اتباع افغان در مسیر اهداف و آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستیم ولی از سوی دیگر نیز ساماندهی اتباع ساکن در استان را ضروری می دانیم.

عبداللهی در عین حال تاکید کرد: اتباع خارجی مقیم البرز باید تابع قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران عمل کنند ضمن اتباع غیر مجاز باید شناسایی و ساماندهی شوند.

وی ادامه داد: بر این اساس برخی افراد خاطی و بر هم زنندگان نظم کشور باید طرد و به کشور متبوع خود بازگردند ضمن آنکه نظارت جدی بر حضور و فعالیت اتباع خارجی ضروری است.

۳۰ هزار تبعه خارجی دارای کارت آمایش سرزمین، ۳۰ هزار نفر دارای گذرنامه و ۱۱۰ هزار تبعه دیگر خارجی در طرح سرشماری امسال در استان البرز شناسایی شده اند.