حمایت موثر از زندانیان پس از اتمام حبس در سند تحول قضایی
حمایت موثر از زندانیان پس از اتمام حبس در سند تحول قضایی

به گزارش نوژان نیوز ۰۸:۱۷ – ۱۹ تیر ۱۴۰۳ ارتقای نظام حمایت و مراقبت پس از خروج محکومان از زندان و نظارت موقت بر مجرمان حرفه‌ای پس از اتمام دوره حبس دو راهبرد سند تحول برای رفع مشکل عدم حمایت موثر از محکومان پس از اتمام دوره حبس است.  ششمین مأموریت قوه قضاییه که در […]


به گزارش نوژان نیوز