جانبازان ایران اسلامی، اسطوره‌ ایمان وایستادگی هستند
جانبازان ایران اسلامی، اسطوره‌ ایمان وایستادگی هستند

به گزارش نوژان نیوز، همزمان با اعیادشعبانیه مهدی رشیدی سرپرست منطقه ۹ کرج به همراه فرمانده حوزه ۸ حضرت سیدالشهداء با جانباز رضا نظری و علیرضا حاج رحمانی از جانبازان دفاع مقدس دیدار وگفتگو کردند. رشیدی، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و قدر دانی از زحمات جانبازان در دفاع از ارزش‌های میهن اسلامی بوِیژه همسران آنان […]

به گزارش نوژان نیوز، همزمان با اعیادشعبانیه مهدی رشیدی سرپرست منطقه ۹ کرج به همراه فرمانده حوزه ۸ حضرت سیدالشهداء با جانباز رضا نظری و علیرضا حاج رحمانی از جانبازان دفاع مقدس دیدار وگفتگو کردند.

رشیدی، ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و قدر دانی از زحمات جانبازان در دفاع از ارزش‌های میهن اسلامی بوِیژه همسران آنان گفت: جانبازان از کاروان شهدا عقب نمانده‌اند و بنا بر روایتی بالاتر از مقام شهادت وجود ندارد اما استثنا هم دارد و استثنا آنانی هستند که برای رضای خدا با استقامت تمام تا مرز شهادت بروند و دشمن را ناکام کنند و تا زنده هستند راه شهدا را ادامه دهند.

در ادامه این دیدار سرهنگ حشم فیروزفرمانده حوزه ۸ حضرت سیدالشهداء بیان کرد: جانبازان عزیزی که سلامت خود را فدا کرده‌اند، و اسیران آزاده و سربلند که سالیانی از آزادی خود را مایه گذاشته‌اند و خانواده این عزیزان که رنج‌هایی را در این راه خدایی به جان خریده‌اند، همگی در صفوف مقدم جایگاه ارزشی و پشت سر شهیدان والا مقام  قرار دارند.

وی گفت: این کشور همیشه به رزمندگان دوران هشت‌ساله، بخصوص به خانواده‌های شهدا و جانبازان و آزادگان و مفقودان و اسراء و خانواده‌هایشان مدیون است.

درپایان این مراسم با هداء لوح به همراه هدیه‌ای به رسم یادبود از این یادگاران دفاع مقدس قدر دانی شد.