تدوین برنامه چهارم توسعه بر مبنای پنچ چالش شهر
تدوین برنامه چهارم توسعه بر مبنای پنچ چالش شهر

به گزارش نوژان نیوز، علیرضا نادعلی در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه غیر علنی امروز شورای شهر تهران گفت: این جلسه در نوبت عصر هم ادامه‌ خواهد داشت. وی با بیان اینکه برنامه چهارم توسعه شهری در حال تدوین است و کمیسیون‌های ۶ گانه شورای شهر در جلسه امروز به جمع بندی این برنامه […]

به گزارش نوژان نیوز، علیرضا نادعلی در جمع خبرنگاران با اشاره به جلسه غیر علنی امروز شورای شهر تهران گفت: این جلسه در نوبت عصر هم ادامه‌ خواهد داشت.

وی با بیان اینکه برنامه چهارم توسعه شهری در حال تدوین است و کمیسیون‌های ۶ گانه شورای شهر در جلسه امروز به جمع بندی این برنامه می‌پردازند، گفت: در برنامه چهارم درباره ۵ چالش اصلی شهر جمع بندی‌های خود را انجام داده‌ایم.

نادعلی ادامه داد: حمل و نقل ترافیک، محیط زیست و آلودگی هوا، ایمنی شهری و بافت فرسوده، مسائل فرهنگی و اجتماعی و نظام مدیریت شهری و هوشمندسازی، پنج موضوع اصلی و رویکرد شهری است.

عضو شورای شهر تهران ادامه داد: این بار به جای آنکه برنامه روتین نوشته شود به صورت چالش محور برنامه‌های توسعه شهر نوشته می‌شوند تا در زمان چهارساله مشکلات حل شوند.

سخنگوی شورای شهر تهران با اشاره به برنامه مدیریت شهری برای حل معضل آلودگی هوای پایتخت، گفت: شهرداری تهران متناسب با آلودگی هوا توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی را در دستور کار قرار داده است.

نادعلی با بیان اینکه در این حوزه بیست و یک دستگاه دخیل هستند و شهرداری تهران در ادوار مختلف وظایف خود را بهتر از سایر دستگاه‌ها انجام داده است، گفت: شهرداری تهران جزو دستگاه‌های که ترک فعل انجام داده‌اند شناخته نمی‌شود و عمده اقدامات شهرداری نیز توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی است.

وی افزود: در برنامه چهارم نیز سعی کرده‌ایم اولویت‌های مختلف مانند حمل و نقل را مورد بررسی قرار دهیم.

سخنگوی شورای شهر تهران با بیان اینکه ظرف یک ماه گذشته طرح تحول خوبی برای حمل و نقل عمومی انجام شده است، گفت: باید تا سال ۱۴۰۳ از میزان حمل و نقل خصوصی کاسته و به حمل و نقل عمومی اضافه شود.

وی ادامه‌ داد: در حال حاضر تاکسی‌ها بسیار فرسوده هستند و در حوزه واگن نیز در دراز مدت می‌توانیم اقدامات خود را پیش ببریم اما افزایش ناوگان و برقی کردن موتورها منجر به اقدامات خوبی در حوزه آلودگی هوا خواهد شد.

برخوردهای قانونی مورد حمایت شورا است

سخنگوی شورای‌ اسلامی شهر تهران درباره ترک فعل‌هایی که در حوزه برف‌روبی رخ داده و موجب برکناری برخی شده است‌، گفت: در بازدیدها مشاهده کردیم که نیروهای خدمات شهری به صورت شبانه روزی در حال کار هستند و به عنوان نمایندگان مردم دارای جایگاه نظارتی هستیم.

وی افزود: شهرداری نیز در خصوص برخی از عدم رسیدگی‌های به موقع در حوزه برف‌روبی مأموران را توبیخ کرده است.

نادعلی ادامه داد: باید توجه داشت هرکجا ترک فعلی انجام‌ و برخوردهای قانونی انجام می‌شود؛ این برخوردها مورد توجه و حمایت شورای شهر است.

منبع: خبرگزاری ایرنا