بی توجهی شهرداری کرج به ارسال اساسنامه تغییر سازمان های وابسته به شهرداری
بی توجهی شهرداری کرج به ارسال اساسنامه تغییر سازمان های وابسته به شهرداری

به گزارش نوژان نیوز، مسعود محمدی در نطق پیش از دستور هشتاد و نهمین جلسه رسمی شورای شهر  ضمن تذکر به شهردار اظهارداشت: اساسنامه سازمان های وابسته شهرداری علیرغم تصویب در شصت و پنجمین کمیسیون تلفیق به صورت مکاتبه ای به شهرداری ارسال و تصمیم گیری شد تا چهار سازمان مهم شهرداری از بابت کسب […]

به گزارش نوژان نیوز، مسعود محمدی در نطق پیش از دستور هشتاد و نهمین جلسه رسمی شورای شهر  ضمن تذکر به شهردار اظهارداشت: اساسنامه سازمان های وابسته شهرداری علیرغم تصویب در شصت و پنجمین کمیسیون تلفیق به صورت مکاتبه ای به شهرداری ارسال و تصمیم گیری شد تا چهار سازمان مهم شهرداری از بابت کسب درآمد از ماده ۵۴ به ماده ۸۴ قانون شهرداریها تغییر نماید و سازمان سرمایه گذاری به شرکت سرمایه گذاری تغییر یابد که تاکنون پس از گذشت ۳۶ روز از ارسال نامه تاکنون پاسخی به آن داده نشده است.

رئیس کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر کرج تصریح کرد: علت تاخیر در تهیه و ارسال لایحه مربوطه مشخص شود که بی توجهی و بی اهمیت انگاری به این موضوع مهم چه بوده است؟

محمدی بر تسریع در انجام و ارسال لایحه فوق تاکید کرد و افزود: تغییرات اساسانامه و تغییر سازمان سرمایه گذاری به شرکت سرمایه گذاری زمانبر است در این راستا از شهردار درخواست داریم تا تذکری به معاونت مربوطه درخصوص بی اهمیت جلوه دادن موضوع و عدم حس مسئولیت پذیری داده شود.