به گزارش نوژان نیوز، احمد وحیدی در بازدید از بندر بوشهر در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: اقصاد دریامحور موضوعی بسیار مهم است که در سیاست‌های کلی ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید و اکنون سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور درحال تدوین است. وی بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه یک […]

به گزارش نوژان نیوز، احمد وحیدی در بازدید از بندر بوشهر در گفت و گو با خبرنگاران اظهار کرد: اقصاد دریامحور موضوعی بسیار مهم است که در سیاست‌های کلی ابلاغ شده توسط رهبر معظم انقلاب بر آن تاکید و اکنون سیاست‌های کلی اقتصاد دریامحور درحال تدوین است.

وی بیان کرد: در برنامه هفتم توسعه یک محور مربوط به اقتصاد دریامحور و توسعه آن خواهد بود و به طور طبیعی در اقتصاد دریامحور توجه به بنادر یکی از ارکان موضوع است.

وزیر کشور ادامه داد: بندر بوشهر نیز به عنوان بندری قدیمی می‌تواند ظرفیتی بیش از میزان کنونی داشته باشد که طرح توسعه این بندر از کارهای خیلی خوب است که اقدام‌های در این زمینه انجام شده است.

وحیدی افزود: برنامه‌هایی برای توسعه بندر بوشهر تدارک شده که اکنون در مرحله هماهنگی‌ها با محیط زیست است و انتظار می رود پس از هماهنگی این امر مهم بخوبی محقق شود.

وزیر کشور بیان کرد: با توجه به ظرفیت محدود بندر بوشهر بدون تردید برای بندر فعال باید زمین بیشتری برای پسکرانه و پشتیبانی فعالیت‌های دریایی وجود داشته باشد.

وحیدی یادآور شد: حوزه شیلات استان بوشهر نیز ظرفیتی ارزشمند است که به عنوان یکی از بخش‌های اقتصاد دریامحور ظرفیت خوبی برای توسعه دارد.

وی ادامه داد: ضلع دیگر اقتصاد دریامحور ورزش‌های دریایی است که با توجه به دریا و خورهای منطقه زمینه برای توسعه این ظرفیت در بوشهر فراهم است.

وزیر کشور افزود: در مجموع ظرفیت‌های خوبی در بوشهر برای اقتصاد دریامحور وجود دارد که با تکمیل برنامه هایی که تاکنون اجرا شده و طراحی برنامه‌های جدید این مهم بخوبی محقق خواهد شد.

 

منبع: خبرگزاری ایرنا