بهره‌مندی رایگان بیش از ۳۲ میلیون بیمه شده در سایر صندوق‌های بیمه سلامت
بهره‌مندی رایگان بیش از ۳۲ میلیون بیمه شده در سایر صندوق‌های بیمه سلامت

به گزارش نوژان نیوز، حنان حاج محمودی افزود: پوشش همگانی بیمه سلامت از ۳ منظر جمعیت، پوشش خدمات و میزان پرداخت از جیب بیماران مورد بررسی قرار می گیرد، سازمان بیمه سلامت ایران از منظر پوشش جمعیتی نسبت به بیمه کردن آحاد جمعیت اقدام کرده و یکی از وظایف سازمان اطمینان از پوشش همگانی جمعیت […]

به گزارش نوژان نیوز، حنان حاج محمودی افزود: پوشش همگانی بیمه سلامت از ۳ منظر جمعیت، پوشش خدمات و میزان پرداخت از جیب بیماران مورد بررسی قرار می گیرد، سازمان بیمه سلامت ایران از منظر پوشش جمعیتی نسبت به بیمه کردن آحاد جمعیت اقدام کرده و یکی از وظایف سازمان اطمینان از پوشش همگانی جمعیت است. البته این امکان از طریق صندوق های مختلف در سازمان پیاده سازی شده است.

مدیر کل بیمه گری و درآمد سازمان بیمه سلامت ایران ادامه داد: صندوق هایی که مشمول قوانین کار می شوند مثل صندوق کارکنان دولت و تامین اجتماعی از طریق این دو سازمان تحت پوشش قرار می گیرند، سایر گروه ها از طریق صندوق روستاییان، صندوق سایر اقشار و صندوق ایرانیان تحت پوشش قرار می گیرند، البته صندوق ایرانیان مربوط به افرادی می شود که هیچ بیمه گذاری ندارند. لذا از طریق دهک های درآمدی و با استعلام از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تحت پوشش بیمه قرار می گیرند.

وی تصریح کرد: میزان پرداخت حق بیمه این افراد به صورت پلکانی تعریف شده یعنی ۳ دهک اول رایگان، دهک چهارم ۱۰ درصد و دهک های بعدی به تناسب به حق بیمه آنها اضافه می شود، به طوری که دهک ۱۰ باید ۱۰۰ درصد حق بیمه را پرداخت کند.

حاج محمودی افزود: بیش از ۱۰ میلیون بیمه شده در ۳ دهک در صندوق ایرانیان هستند، اما بیمه شدگان رایگان در کل صندوق ها بیش از ۳۲ میلیون نفر از خدمات استفاده می کنند.

 

منبع: خبرگزاری ایرنا