با احیای واحدهای تولیدی راکد کشور حدود ۱۱۷هزار شغل ایجاد می شود
با احیای واحدهای تولیدی راکد کشور حدود ۱۱۷هزار شغل ایجاد می شود

به گزارش نوژاننیوز، محسن کوشش تبار در نشست هم اندیشی معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداریها که با حضور معاون اقتصادی رییس جمهوری در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد افزود: در این راستا اهتمام دستگاه های تخصصی مرتبط به منظور عارضه یابی واحدهای تولیدی و کمک به رفع مشکل واحدهای یاد شده، تامین و تخصیص […]

به گزارش نوژاننیوز، محسن کوشش تبار در نشست هم اندیشی معاونان هماهنگی امور اقتصادی استانداریها که با حضور معاون اقتصادی رییس جمهوری در محل استانداری خراسان رضوی برگزار شد افزود: در این راستا اهتمام دستگاه های تخصصی مرتبط به منظور عارضه یابی واحدهای تولیدی و کمک به رفع مشکل واحدهای یاد شده، تامین و تخصیص منابع مورد نیاز از سوی بانکهای عامل و تسریع در پرداخت تسهیلات از سوی شبکه بانکی ضروری است.

وی اضافه کرد: همچنین ورود ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به موضوعات و ارایه برنامه ملی و استانی و استفاده از ظرفیتهای واحدهای راکد غیرقابل احیا با تغییر کاربری ضروری است.

معاون وزیر کشور گفت: هم اکنون ۵۹ هزار و ۷۲۳ واحد تولیدی در کشور با کمتر از ظرفیت اسمی خود فعالیت دارند که این امر قیمت تمام شده محصول را بالا برده و قدرت رقابت پذیری را کاهش داده است.

کوشش تبار افزود: عارضه یابی واحدهای فعال با کمتر از ظرفیت، تامین مالی مورد نیاز برای ارتقای ظرفیت و بازسازی و به روزرسانی خطوط تولید، ضروری است و چنانچه کل واحدهای مزبور با تمام ظرفیت اسمی فعال شوند حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار فرصت شغلی ایجاد می شود.

وی ادامه داد: هم اکنون هزار و ۳۲۲ واحد تولیدی در تملک شبکه بانکی کشور است که باید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید به این موضوعات ورود جدی کنند و برنامه ملی و استانی ارایه دهند و از سوی دیگر ایجاد سامانه ای متمرکز از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی برای پایش وضعیت بنگاه های اقتصادی تملک شده ضروری به نظر می رسد.

معاون وزیر کشور بازنگری در دستورالعمل های ابلاغی بانک مرکزی با رویکرد تسهیل واگذاری بنگاه های تحت تملک به مالک قبلی (اقاله) یا جدید را برای خروج واحدهای تولیدی تحت تملک بانکها ضروری دانست.

منبع: خبرگزاری ایرنا