ایران از خودکفایی مطلق به مازاد تولید گندم می‌رسد
ایران از خودکفایی مطلق به مازاد تولید گندم می‌رسد

به گزارش نوژان نیوز ۱۷:۰۶ – ۱۸ تیر ۱۴۰۳ علیرضا مهاجر معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی در گفتگویی ضمن تشریح وضعیت تولید گندم و سایر محصولات زراعی، افزود: با وجود خشکسالی در سال ۱۴۰۰، ۴.۵ میلیون تن گندم خریداری شد و سال ۱۴۰۱ هم با وجود تداوم خشکسالی میزان خرید به ۷.۵ میلیون تن و […]


به گزارش نوژان نیوز