افزایش ۴۰ درصدی حقوق مستمری بگیران صندوق بیمه کشاورزان
افزایش ۴۰ درصدی حقوق مستمری بگیران صندوق بیمه کشاورزان

به گزارش نوژان نیوز، مصطفی شریعتی از افزایش ۴۰ درصدی مستمری و واریز حقوق ماهانه کلیه مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر که تا پایان سال ۱۴۰۰ مشمول بهره مندی از مزایای مستمری شده‌اند، داد. برهمین اساس مبلغ مستمری دی ماه مستمری بگیران صندوق پس از اعمال افزایش ۴۰ درصدی به همراه […]

به گزارش نوژان نیوز، مصطفی شریعتی از افزایش ۴۰ درصدی مستمری و واریز حقوق ماهانه کلیه مستمری بگیران صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر که تا پایان سال ۱۴۰۰ مشمول بهره مندی از مزایای مستمری شده‌اند، داد.

برهمین اساس مبلغ مستمری دی ماه مستمری بگیران صندوق پس از اعمال افزایش ۴۰ درصدی به همراه معوقات مربوطه از ابتدای سال ۱۴۰۱، به حساب کلیه مستمری بگیران واریز شده است. برای اولین بار در روز گذشته بالغ بر ۴ هزار و ۳۷۰ میلیارد ریال به حساب ۱۵۱ هزار و ۴۸۲ نفر از مستمری بگیران صندوق پرداخت شد.

بر این اساس، میزان حقوق حداقل بگیران صندوق بیش از ۱۹۰ درصد و در سایر گروه‌ها به صورت میانگین بالغ بر ۴۰ درصد افزایش داشته است.

لازم به ذکر است، در حال حاضر مجموعاً تعداد ۱۶۳ هزار و ۱۵۶ نفر از مزایای تعهدات بلندمدت صندوق به صورت ماهیانه استفاده می‌کنند که از این تعداد ۸۲ هزار و ۹۹۷ نفر از مزایای مستمری بازماندگان (فوت)، ۴۵ هزار و ۷۴۳ نفر از مزایای مستمری بازنشستگی پیش ازموعد، ۲۵ هزار و ۲۵۸ نفت از مزایای مستمری بازنشستگی سالمندی و تعداد ۹۱۵۸ نفر از مزایای مستمری ازکارافتادگی کلی بهره‌مند هستند.

منبع: خبرگزاری ایرنا