اطلس معادن استان با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان تهیه شود
اطلس معادن استان با بهره‌گیری از ظرفیت نخبگان تهیه شود

به گزارش نوژان نیوز، علیرضا فخاری در جلسه شورای معادن استان تهران با بیان اینکه معادن باید مهمترین مؤلفه جلوگیری از اسراف منابع کشور باشد، اظهار داشت: در راستای تعیین وضعیت و برآورد معادن با بهره‌گیری از نظر نخبگان، اطلس معادن استان تهران تهیه شود. وی خاطرنشان کرد: نقش دولت در عرصه معادن کنترل، ارزیابی […]

به گزارش نوژان نیوز، علیرضا فخاری در جلسه شورای معادن استان تهران با بیان اینکه معادن باید مهمترین مؤلفه جلوگیری از اسراف منابع کشور باشد، اظهار داشت: در راستای تعیین وضعیت و برآورد معادن با بهره‌گیری از نظر نخبگان، اطلس معادن استان تهران تهیه شود.

وی خاطرنشان کرد: نقش دولت در عرصه معادن کنترل، ارزیابی و راهنمایی است، در این زمینه ضابطه مند کردن واگذاری معادن و تعیین تکلیف معادن راکد اولویت دارد.

استاندار تهران افزود: معادن باید با خارج شدن از انحصار، به متخصصان و فارغ التحصیلان این رشته واگذار شد تا مبتنی بر نگاه علمی و کارشناسی پیش رود.

جلسه شورای معادن استان تهران به ریاست استاندار تهران و با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار، مدیرکل حوزه استاندار و مدیران و روسای دستگاه های عضو برگزار شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا