ادغام محیط زیست و منابع طبیعی اجتناب‌ناپذیر است
ادغام محیط زیست و منابع طبیعی اجتناب‌ناپذیر است

به گزارش نوژان نیوز، «علی سلاجقه» در مراسم ششمین جشنواره ملی روز جنگلبان و جان‌نثاران منابع طبیعی که در محل این سازمان برگزار شد، افزود: سازمان منابع طبیعی باید از زیر مجموعه وزارت کشاورزی آزاد و به همراه سازمان محیط زیست تبدیل به یک وزارتخانه مستقل شود. رییس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: ادغام […]

به گزارش نوژان نیوز، «علی سلاجقه» در مراسم ششمین جشنواره ملی روز جنگلبان و جان‌نثاران منابع طبیعی که در محل این سازمان برگزار شد، افزود: سازمان منابع طبیعی باید از زیر مجموعه وزارت کشاورزی آزاد و به همراه سازمان محیط زیست تبدیل به یک وزارتخانه مستقل شود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست اظهار داشت: ادغام منابع طبیعی در محیط زیست و تبدیل آنها به یک وزارتخانه بحث کارشناسی است که این امر باید روزی اجرایی شود.

وی تصریح کرد: وزارت منابع طبیعی حتما باید در کشور تشکیل شود تا مجموعه منابع طبیعی و محیط زیست در قالب یک ساختار واحد کنار یکدیگر قرار گیرند.

معاون رییس جمهور با بیان اینکه به همین منظور نامه‌ای به رییس جمهوری ارسال شده، گفت: معتقدم نیازمند ادغام ۱۰۰ درصدی این دو مجموعه هستیم تا یک ساختار نو برای محیط زیست و منابع طبیعی کشور طراحی شود.

در ششمین جشنواره ملی روز جنگلبان و جانثاران منابع طبیعی از ۱۷ جنگلبان نمونه کشوری و خانواده شهدای منابع طبیعی قدردانی شد.

منبع: خبرگزاری ایرنا