آیین نامه جدید ایمنی اتصال به زمین ابلاغ شد
آیین نامه جدید ایمنی اتصال به زمین ابلاغ شد

به گزارش نوژان نیوز، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز در ادامه خاطرنشان کرد: کارفرمایان محترم مدیران محترم واحدهای تولیدی و صنعتی و کارگاه های مشمول قانون کار و فعالان بخش های مختلف صنعتی و کارگاهی با مطالعه آیین نامه موصوف نسب به رعایت الزامات پیش بینی شده در آیین نامه ایمنی سامانه […]

به گزارش نوژان نیوز، مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز در ادامه خاطرنشان کرد: کارفرمایان محترم مدیران محترم واحدهای تولیدی و صنعتی و کارگاه های مشمول قانون کار و فعالان بخش های مختلف صنعتی و کارگاهی با مطالعه آیین نامه موصوف نسب به رعایت الزامات پیش بینی شده در آیین نامه ایمنی سامانه اتصال زمین اقدام خواهند کرد.

گفتنی است فایل مربوط به آیین نامه ایمنی سامانه اتصال به زمین در وبگاه اطلاع رسانی اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز جهت استفاده کارفرمایان کارگاه های مشمول قانون کار آدرس www.alborz.mcls.gov.ir قابلیت دانلود را دارد.